Officiële website Les Castels et Sites & Paysages by Le French Time
Mijn favorieten

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Redacteur van de website
Un Air de Famille
1252 avenue du Parc des expositions
33260 La Teste de Buch
RCS 877 517 235 Bordeaux
Intracommunautair btw-nummer FR41877517235
SARL met een kapitaal van 100.000 euro.

Directeur Publicatie: Sonia Million et Patrick Tourre
Projectverantwoordelijke: Maud Le Men et Pauline Anamoutou

Hosting
OVH
2, rue Kellermann, BP 80157
59053 Roubaix Cedex 1

Ontwerp
Website ontworpen door digital agency Noksi

Gebruiksvoorwaarden
Met het toetreden tot deze website gaat de gebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden en verklaart in het bezit te zijn van een internetverbinding. Hij verklaart de regels, het gebruik, de capaciteit en technische werking ervan te kennen en te beschikken over al het materiaal en de software die nodig zijn voor webnavigatie.

De gebruiker verzekert de firma Un Air de Famille dat hij geen onwettig, afwijkend en/of verboden gebruik zal maken van de informatie die toegankelijk is via deze website.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie beschikbaar via deze website, die de firma Un Air de Famille op elk moment kan wijzigen, met name bij het updaten van de website.

De firma Un Air de Famille behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging of vergoeding bepaalde functies van de website te verwijderen of te wijzigen.

Een website aan de website www.lefrenchtime.com linken kan alleen via een officiële aanvraag per e-mail aan: maud@lefrenchtime.com

Hyperlinks 
Links met de website aanmaken
Het aanmaken van hyperlinks naar de homepage van deze website is toegestaan, na akkoord van de projectmanager.
Dieplinks plaatsen naar andere pagina’s van de website is onderworpen aan de toestemming van de projectmanager.

Links naar derden
De website kan links bieden naar websites waar de firma Un Air de Famille geen enkele controle op heeft. Un Air de Famille wijst dan ook iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van deze websites.

Respect voor het privéleven en persoonlijke gegevens 
De gebruiker weet dat persoonlijke data die van hem gevraagd worden nodig zijn voor het behandelen van zijn aanvraag. Deze informatie wordt alléén binnen de firma gebruikt. 
Conform de van kracht zijnde wetgeving met betrekking tot fysieke personen in verband met de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter werd deze site aangegeven bij de Commission Nationale Informatique et Libertés.
Registratienummer bij de CNIL: 2056721
Conform de Franse wet op de persoonsgegevens gewijzigd op 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en weglating van de gegevens die betrekking hebben op uw persoon (art. 26, 34 tot 38 van de Informaticawet en de Vrijheden nr.78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd in augustus 2004).

Om dit recht uit te oefenen, wendt u zich tot:
Un Air de Famille
1252 avenue du Parc des expositions
33260 La Teste de Buch - France
Je kunt ook per e-mail contact met ons opnemen via: bonjour@lefrenchtime.com
 Je kunt je om rechtmatige redenen verzetten tegen de verwerking van je gegevens.
Voor informatie of vragen over het beschermen van je persoonlijke gegevens kun je contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO): privacy@lefrenchtime.com.

Voor meer informatie kun je je rechten nalezen op de website van de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid).

Gebruik van de verzamelde gegevens 
De gebruiker weet dat de persoonlijke data die van hem gevraagd worden nodig zijn voor het behandelen van zijn aanvraag.
De bezoeker belooft alleen juiste informatie op te geven, die geen schade berokkent aan het belang van derden. De persoonlijke informatie en contactgegevens van bezoekers worden digitaal verwerkt ten behoeve van de firma Un Air de Famille en samenwerkende partners en worden niet aan derden overgedragen zonder nadrukkelijke toestemming.

Gebruik van cookies
www.lefrenchtime.com maakt gebruik van cookies bij de uitbating van haar internetsite. Hun doel is uw bezoek aan onze website te signaleren.  Informatie met betrekking tot uw bezoek wordt enkel opgeslagen voor statistiekdoeleinden. Ze laten ons toe de functionaliteiten en de informatie die op onze site wordt gegeven te verbeteren, teninde beter aan uw noden te beantwoorden. In geen enkel geval worden ze doorgegeven aan derden. Wij herinneren er u aan dat uw navigator functionaliteiten heeft waarmee u de registratie van cookies kunt beletten en u ervan wordt verwittigt voordat u cookies aanvaardt of ze wist. 

De functionaliteiten van Google Analystics voor Display-adverteerders zijn op deze website geactiveerd (remarketing). Google gebruikt cookies om onze advertenties op de websites van zijn Display-netwerk te verspreiden. Dankzij de cookie Double Click past Google de verspreide advertenties aan aan de gebruikers naargelang hun surfgedrag op onze website.
Je kunt het gebruik van deze functionaliteit uitschakelen via de voorkeursmanager voor advertenties.

Intellectueel eigendom
© Copyright 2019 Le French Time
Alle rechten voorbehouden. Het gebruik en zelfs de gedeeltelijke reproductie van de teksten, foto's of afbeeldingen op deze website gepubliceerd is verboden zonder het akkoord van Le French Time. Elke poging zal het voorwerp van een vervolging uitmaken. "
Niet contractuele foto’s en teksten.

Fotoverantwoording
Foto’s eigen aan Le French Time:
©Peter Allan - ©Jacphot - ©Imagera - @Thomas Lambelin - @Kina Photo - @Nps-Newphoxstudio - @ESE Communication - © Lilian Chapel Photographe - ©Rechten voorbehouden
Overige foto’s die voor speciale evenementen op de website gepubliceerd worden:
©Thinkstock - ©Istock - ©Shutterstock - ©Unsplash - ©Pixabay - ©Atoutfrance et offices de tourisme ©MONTGOLFIERES & Cie

Meer dan 60 jaar ervaring
4,4/5 klanttevredenheid
100% veilig betalen
Geen reserveringskosten
Beste prijsgarantie